Overgang naar een tijdelijke school

HOME  |  Overgang naar een tijdelijke school

Overgang naar een tijdelijke school

Impact voor kinderen

Verhuizen naar een nieuwe school is niet zomaar iets. School hoort een plek te zijn waar je jezelf kunt zijn, waar je je veilig voelt en waar je later mooie herinneringen aan overhoudt. Dat geldt zeker in deze regio, waar al zoveel onrust is door de gevolgen van de gaswinning.

Daarom wordt extra veel aandacht besteed aan de ‘verhuismomenten’ en aan een goed en prettig leerklimaat in de tijdelijke schoolgebouwen. Kinderen worden voorbereid op een verhuizing, soms op een symbolische manier.

Verhuizen

Om te zorgen dat de overgang van het ene naar het andere schoolgebouw en de periode in een tijdelijke school op een goede en prettige manier verloopt, zijn er de volgende uitgangspunten:

  1. Tijdelijke schoolhuisvesting wordt in het eigen dorp gerealiseerd.
  2. Deze tijdelijke schoolgebouwen voldoen aan de eisen en zijn een prettige leeromgeving.
  3. De gemeente doet een voorstel voor de locatie, maar altijd in overleg met omwonenden en de school.
  4. Zo mogelijk vinden verhuismomenten in een vakantie plaats.
  5. De planning van verschillende versterkingsacties in dorpen wordt goed op elkaar afgestemd, zodat er niet teveel ineens gebeurt.

Tijdelijke school Westeremden

Verhuizen naar de tijdelijke school in Westeremden

Verhuizing tijdelijke school Westeremden

Top