Leefbaarheid in relatie tot scholen

HOME  |  Leefbaarheid in relatie tot scholen

Leefbaarheid in relatie tot scholen

Schoolpleinen

Alle scholen in de gemeente Loppersum krijgen (extra) aantrekkelijke schoolpleinen. Pleinen die niet alleen dienen als schoolplein, maar ook (buiten schooltijd) gebruikt kunnen worden voor andere dorpsactiviteiten.

Bij een versterkte school hoort een mooi schoolplein. De gemeente heeft voor de scholen in Westeremden, Zeerijp en 't Zandt (de zogenaamde netwerkschool Oost) een subsidie van de Provincie Groningen en Kansrijk Groningen ontvangen om dit te kunnen bekostigen. Aangezien eerst aan de school in Westeremden gewerkt wordt en aansluitend aan die in Zeerijp, is voor deze scholen al nagedacht over de inrichting van het schoolplein. Hierbij zijn ouders,  leerlingen, omwonenden en inwoners betrokken. Tijdens een bijeenkomst zijn alle punten geïnventariseerd die deelnemers belangrijk vonden en deze zijn zoveel mogelijk meegenomen in een ontwerp. Het resultaat: twee mooie ontwerpen voor een nieuw schoolplein in Westeremden en Zeerijp, waar kinderen fijn kunnen spelen. Het schoolplein wordt ingericht nadat de school versterkt is.

Zo ziet het ontwerp voor het schoolplein in Westeremden eruit

Zo ziet het ontwerp voor het schoolplein in Zeerijp eruit

Leeromgeving & flexibiliteit

De inrichting van de nieuwe en vernieuwde scholen past bij deze tijd: er komen kleinere lokalen en grotere leerpleinen. Daarnaast krijgen sommige gebouwen veranda’s zodat er ook buiten lesgegeven kan worden en waar leerlingen proefjes kunnen doen. Kortom: niet alleen de klas, maar het hele gebouw én het terrein worden een leeromgeving. Faciliteiten zijn van deze tijd (zoals lesmateriaal, apparatuur en wifi). Daarnaast moet de school flexibel kunnen zijn in de invulling van het gebouw: stel een school krimpt, dan moet het mogelijk zijn dat er bijvoorbeeld een bibliotheek kan worden gehuisvest.

Verkeersveiligheid

Een goede verkeersveiligheid rondom een schoolgebouw is uiteraard noodzakelijk. Daar wordt bij elk schoolgebouw dan ook goed naar gekeken. De school moet goed bereikbaarheid zijn voor fietsers en voetgangers, met veilige routes en oversteekplaatsen. Maar ook parkeerplaatsen en een veilige plaats om kinderen te laten uitstappen uit de auto (‘kiss & ride’) zijn belangrijk.

Veilig Verkeer Nederland is nauw betrokken (geweest) bij de beoordelingen van alle verkeerssituaties.

Top