Duurzaamheid in relatie tot scholen

HOME  |  Duurzaamheid in relatie tot scholen

Duurzaamheid in relatie tot scholen

Scholen, klaar voor de toekomst

Nu de scholen worden versterkt of opnieuw gebouwd, is dit direct een mooie kans om de gebouwen in meerdere opzichten duurzaam te maken. Dus: klaar voor de toekomst, zodat de dorpen hier ook op de langere termijn profijt van hebben. Daarom mag u verwachten dat elk nieuw of vernieuwd schoolgebouw straks voldoet aan de volgende eisen:

 • Toekomstbestendigheid, dat wil zeggen dat er rekening wordt gehouden met:
  • Mogelijke krimp – om te voorkomen dat lokalen leeg komen te staan bij minder leerlingen, wordt er bij nieuwbouw gewerkt aan een vaste kern en een flexibele schil, waarbij ruimten ook voor andere doeleinden gebruikt kunnen worden.
  • Aardbevingsbestendigheid – zodat de gebouwen zo goed mogelijk beschermd zijn tegen mogelijke toekomstige bevingen.
  • Leefbaarheid- een school in het dorp zorgt voor levendigheid: het trekt jonge gezinnen aan, maar ook verenigingen, evenementen en activiteiten.
 • Hoge onderwijskwaliteit
  • Oog voor:
   • Kinderen die speciale zorg nodig hebben
   • Gebruik van ICT – computers, digitale schoolborden etc.
   • Kindcentra met onderwijs en opvang onder één dak (voor kinderen van 0-12 jaar)
 • Gebouwen van hoge kwaliteit
  • ‘Frisse scholen’ – met een hoge kwaliteit van het binnenklimaat.
  • Duurzaamheid – wat betreft materiaalkeuze, onderhoud en gebruiksduur.
  • Energiezuinig – alle schoolgebouwen worden voorzien van zonnepanelen. Nieuwe scholen krijgen een warmte-koudeopslag. Het streven is dat de gebouwen bijna energieneutraal zijn (kortom: zoveel mogelijk ‘nul op de meter’).
Top