De aanleg van een warmtenet

HOME  |  De aanleg van een warmtenet

De aanleg van een warmtenet

Als het aan de gemeente Loppersum en Enpuls Warmte Infra ligt, wordt er op korte termijn gestart met de aanleg van een warmtenet in het dorp Loppersum. Een warmtenet is een centrale warmtebron en een warmwaternetwerk waarmee een wijk van warmte kan worden voorzien.

Wonen zonder aardgas

Een woning die wordt verwarmd via een warmtenet en waar elektrisch wordt gekookt heeft geen aardgas meer nodig. De rijksoverheid ziet daarom in haar klimaatakkoord een belangrijke rol voor warmtenetwerken. In het dorp Loppersum biedt het warmtenet nóg een voordeel: woningen die nog niet versterkt of verduurzaamd zijn kunnen toch al worden aangesloten op het warmtenet. Het aardgasvrij maken van woningen hoeft daar dus niet op te wachten.

Het college heeft besloten dat in een deel van Loppersum een warmtenet wordt aangelegd. Met als voorwaarde dat voldoende woningeigenaren zich aansluiten. De warmtebron is in eerste instantie een houtpelletketel die wordt gevoed met snoeihout uit de gemeente. De beoogde locatie van de warmtebron is tussen de gemeentewerf en het gebouw van Waardevol Leven Gemeente (Badweg 20). Als het warmtenet een succes blijkt, dan wordt het warmtenet in de toekomst uitgebreid en zullen meer duurzame warmtebronnen worden toegepast.

Wethouder Bé Schollema (Milieu en Duurzaamheid): "Het warmtenet is één van de troeven om de gemeente Loppersum onafhankelijk te maken van fossiele energie. Een doel dat we willen bereiken in 2030". De komende maanden wordt de aanleg voorbereid in samenwerking met Enpuls Warmte Infra, zodat in het najaar kan worden gestart met de daadwerkelijke aanleg. De verwachting is dat vanaf eind 2020 de eerste gebouwen en huizen worden verwarmd met het warmtenet.

Fase 1

Het warmtenet-traject (fase 1 genoemd) gaat vanaf daar via de Schoolstraat naar de Molenweg en dan rechtsom tot aan de Duursumerweg en linksom tot aan De Schepperij. Zowel de Schoolstraat als de Molenweg zijn breed opgezet waardoor het wegdek niet hoeft te worden opengebroken. Hierdoor blijft de overlast beperkt.

Afhankelijk van de ervaringen in fase 1 volgt een uitbreiding van het warmtenet. Mogelijke uitbreidingen worden nu al onderzocht, evenals mogelijkheden voor meer duurzame warmteopwekking. Ook de opslag van 's zomers gewonnen warmte voor gebruik in de winter wordt onderzocht. Fase 1 wordt daarom zodanig aangelegd dat latere uitbreiding mogelijk is.

Het warmtenet is een initiatief van een groep bestaande uit meer dan tien partijen die zich ten doel heeft gesteld om Loppersum onafhankelijk te maken van fossiele energie. Met name Enpuls Warmte Infra (dochter van Enexis), LOPEC, Energie van Ons en de gemeente maken zich hard voor het warmtenet.

Top